Pannon Élmény

Projektgazda

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége bemutatása

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége jelenleg 44 vasi és 6 zalai horgászvíz halgazdálkodásra jogosultjaként közhasznú civil szervezeti formában tevékenykedik 1397,19 ha vízterületen. A horgászlétszám vonatkozásában a 2020-as 11 082 fős rekord évünket sikerült 442 fővel meghaladnunk, így a 2021.évben a szövetségünk tagegyesületeiben regisztrált horgászok létszáma elérte a 11 524 főt.

A sporthorgászat feltételeinek megteremtése mellett a természetvédelem, a hal és élőhelyének védelme, az ifjúság nevelés kapja a fő hangsúlyt a szervezet működésében. Érdekképviseleti tevékenységét a szervezet a Magyar Országos Horgász Szövetség tagjaként látja el.

MOHOSZ

A családtagokat és hozzátartozókat is figyelembe véve a Szövetségünk, több mint 40.000 természetkedvelő Vas és Zala megyei lakos érdekeit tartja szem előtt.

sporthorgász

Kezdetben a horgász egyesületek az 1946-ban megalakult Magyar Országos Horgász Szövetséghez tartoztak. Az 50-es évek végére azonban a horgász egyesületek létszáma és az egyesületi taglétszáma többszörösére növekedett, amit a Budapesti székhelyű szövetség már nem tudott ellátni. Sorra alakultak a területi szövetségek, köztük a MOHOSZ. Rába vidéki Intéző Bizottsága, mely a megyénken kívül győri, veszprémi és zalai egyesületeket is magába tömörített. A MOHOSZ. Rába vidéki Intéző Bizottságnak az első elnöke Németh József volt, majd Dr. Miklós Andor töltötte be a tisztséget.

avatás

1979-ben a tovább növekedett horgászlétszám miatt a megyerendszer mintájára minden megyében Intéző Bizottságokat hoztak létre, amelyek a MOHOSZ megyei Intéző Bizottságaként működtek. Így alakult meg a MOHOSZ. Vas megyei Intéző Bizottsága, amely kizárólag a megyén belüli horgász egyesületeket tömörítette magába. Az Intéző Bizottsága elnöke Kiss Alajos, majd Dr. Kovacsics József volt. Az országos szövetség közgyűlése a rendszerváltást követően nem tartotta jónak, hogy a felülről történő irányítás határozza meg a horgászmozgalmat, ezért úgy gondolták, hogy az alulról-felfele építkezés lenne a célszerű. Az egész horgász szövetség ennek kapcsán alapjaiban átrendeződött, és 1993.május 13-tól a szövetségek szövetségeként működött tovább. Ez azt jelentette, hogy a megyei egyesületek létrehozták a megyei szövetségeket, a megyei területi szövetségek delegáltjai pedig a MOHOSZ-t.

Az 1993-ban alakult Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének Horváth József volt az elnöke, majd 1998-tól Csiszár István töltte be 2013-ig az elnöki tisztséget. Jelenleg Seregi Miklós vezeti a Szövetséget 2023-ig. Az ügyvezető elnöki tisztséget 2011. júliusa óta Puskás Norbert látja el.

Szövetségünk a kezelésében lévő állami tulajdonú tavak, folyóvizek területein környezetvédelmi, halvédelmi és halgazdálkodási feladatokat végez, és lát el. A Szövetség a természetvédelmén nemcsak a védetté nyilvánított természeti értékek megóvását érti, hanem tevékenysége kiterjed a nem védett fajok és területek természetes környezetének megőrzésére, valamint invazív fajok csökkentésére.

Vas megye térképe

Az Európai Unió támogatásával az elmúlt években a természetes vizek újjáélesztése érdekében több folyóvízen valósított meg a szakhatóságok támogatásával renaturálási és revitalizációs projekteket. ( Pl.: Pinka patak, Gyöngyös patak, Csörnöc-Herpenyő).

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 2014-2020. között az Európai Unió Víz Keretirányelvvel összhangban a felszíni vizek jó állapotának fenntarthatósága érdekében – szakmai partnerek bevonásával – az elmúlt években megkezdett természetes vízi rehabilitációkat kívánja folytatni. A természetes vízterületeken a hal élőhelyének és szaporodó helyének védelme mellett fontos a meglévő horgásztavak jóléti infrastruktúrájának fejlesztése, megújítása. Napjainkra a tavak környékén élő lakosok és azokat rendszeresen felkereső horgászok, turisták (kerékpárosok, természetfotósok, kirándulók, stb.) elvárásai, igényei is jelentősen megváltoztak.

sporthorgász

Szövetségünk a teljesség igénye nélkül az előző években a következő feladatokat látta el:

 • Új horgászati és halgazdálkodási törvényekről, szabályokról központi oktatás, szakmai nap tartása valósult meg több alkalommal.

 • Július hónapban megrendeztük a Pinka-völgyi Halas Nap rendezvényt. A halas nap keretében hagyományos horgászversenyek, halételkészítő verseny, gyermek horgászvetélkedő, horgászati bemutatók, valamint számos térségi kulturális program volt. A becsült résztvevők száma a rendezvényen: 500-700 fő.

 • Évente 10-12 alkalommal a teljes megye lakosságát érintően horgászversenyeket, ifjúsági táborokat, gyermek vetélkedőket szervezett ezzel is bővítve a települések programkínálatát. Országosan egyedülálló módon rendeztük meg immár tizenegyedik alkalommal a Vasi Vizeken elnevezésű Általános Iskolai Horgászvetélkedőt. Az elmúlt évek során átlagosan 20-25 csapat indult a több fordulós vetélkedőben. Fontos eredménynek tartjuk, hogy a vetélkedősorozat által eddig több, mint 1000 gyermek ismerkedett meg a horgászattal a Vas Megyei horgászvizek élővilágával és környezetének védelmével.

 • Elmúlt években a halőrzési rendszer megújítása is megkezdődött, összhangban a jogszabályi változásokkal, melynek eredményeként jelentős számban történtek tettenérések jogosulatlan horgászat, vagy horgászati szabálysértések ügyében. Gondoskodtunk szövetségünk 38 fő társadalmi halőrének új okmányokkal történő ellátásáról. 7 fő hivatásos halászati őrünk a rendészeti feladatok ellátásához szükséges képzésen és vizsgán eredményesen szerepelt, ezzel sikeresen túlteljesítettük a törvényi szabályozásból eredő elvárást a halászati őri létszám vonatkozásában. Elmúlt időszakban sikerült a tagegyesületeinkkel közösen, három Suzuki Vitara halászati őri terepjárót is beszereznünk. Jelenleg 4 szolgálati terepjáró, egy csónak + csónakmotor és egy nagyméretű utánfutó áll rendelkezésre halőrzési feladatok ellátásához.

 • Az elmúlt három évben az alábbi pályázatokat készítettük és nyertük el, melyek szabályos megvalósítása is megtörtént:

  • Vas Megyei Horgász Szövetség foglalkoztatás kapacitásának erősítése” című projekt – Bruttó: 7 827 485 Ft (100 %)

  • Térségek közötti Leader pályázat – Horgász együttműködések a Pinkától a Velencei-tóig c. projekt – Bruttó: 6 784 343 Ft (100 %)

  • Vidéki Alapszolgáltatás Fejlesztés –1 db terepjáró beszerzés – Bruttó: 6 141 720 (100 %)

  • Vidéki Alapszolgáltatás Fejlesztés – 3 db egyesületi terepjáró beszerzés – Bruttó: 19.030.095 Ft (100 %)

  • FM. parlagfű-mentesítési pályázat – 1 db vízparti 4*4 kerék meghajtású fűnyíró traktor – Bruttó: 5.192.000 Ft (94 %)

Szövetségünk a Területfejlesztési Operatív Program turizmusfejlesztési pályázatára „Horgászturisztikai fejlesztések a Vasi Vizeken” elnevezésű támogatási kérelmet nyújtotta be 2016. április 26-án, melynek eredményhirdetésére éppen 2016. karácsonya előtt került sor. A Szövetség képzeletbeli karácsonyfája alá nagy örömünkre a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával egy 109.999.914 Ft-os támogatás jóváhagyásáról szóló értesítés került, mely pályázatnak megvalósítása jelenleg tart.

tóparton

A Vas Megyei Területfejlesztési Stratégiával összhangban a TOP pályázati projektünk keretében a Magyarszecsődi-tó, a Gencsapáti kavicsbánya-tó, a Vaskeresztesi Pinka-holtág, és a Vaskeresztesi Horgászturisztikai Központ, a Gersekaráti Sárvíz-tó, a Püspökmolnári Kavicsbánya-tó, a Csepregi-tó, a Pinkamindszenti bánya-tó, valamint a Merseváti-tó turisztikai infrastruktúra fejlesztése valósulhat meg a következő két évben. A projektünk keretében a felsorolt horgászvizek mellett utak, parkolók, rézsűk, műtárgyak karbantartása, valamint padok, pihenő helyek, mozgáskorlátozott horgászhelyek, tábori illemhelyek, rendezvényterek, szalonnasütők, információs táblák és további jóléti fejlesztések történnek. Összességében 259 kültéri elem kerül kihelyezésre és a tavak partrendezése révén több ezer négyzetméter természet közeli horgászhely, partszakasz megújítása is megvalósul.

tóparton

Természetesen a horgászlétszám és engedélyváltások növekedése plusz bevételeket is eredményezett, mely növekményt az egyik legfontosabb tevékenységünkre a haltelepítésekre fordítottuk. A kiemelkedő horgászengedély váltásokat összességében 122.389 kg fogható, míg 476.000 db előnevelt haltelepítési mennyiséggel igyekeztünk megköszönni a horgászközösségünknek. A hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervekkel és a horgászok igényeivel összhangban a legnagyobb mennyiségben a fogható méretű ponty került telepítésre, melyből rekordmennyiség, összesen közel 85 tonna került a vizekbe. A pontytelepítéseket értékelve ki kell emelni, hogy ebből a rendkívüli mennyiségből 22,5 tonna a COVID-helyzet miatt a hazai haltermelői ágazat megsegítésére létrehozott állami haltelepítési program keretében a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) közreműködésével az Agrárminisztérium támogatásával került a vasi vizekbe, illetve több horgászvíz telepítését a helyi horgászegyesület is részben támogatta az év során.

Hazánkban és Vas megyében is jellemző pontydominancia mellett törekedtünk más őshonos halfajok minél nagyobb arányú telepítésére is. Továbbá a vadvízi horgászok igényeinek kielégítésére is próbáltunk jobban fókuszálni, így a Rába folyón tavasszal 4000 db előnevelt kecsege, nyáron 40.000 db sügérivadék, 10.000 db előnevelt kősüllő és 10.000 db balin telepítése történt, míg a Gyöngyös, a Pinka és a Répce pedig patakonként 400-450 db fogható méretű sebes pisztránggal lettek gazdagabb.

Nyáron 10.000 db előnevelt compót telepítettünk a Marcal folyóba és a Celldömölki, Nagypiriti, Merseváti tavakba, illetve 42.000 db előnevelt keszeget helyeztünk ki a Herpenyőn, a Pinka-holtágon, a Perenyei és Pinkamindszenti tavon, a Szombathelyi Horgásztavon, valamint a Vaskeresztesi Pinka-holtágon. A pontyok mellett a horgászokat leginkább érdeklő keszeg és fehérhalak telepítése szinte a vízterületek mindegyikén történt, melynek összmennyisége több mint 35 tonnát is meghaladta. A horgászok másik kedvence a süllő, melynek I. és II. nyaras korosztályából évvégéig több mint 1076 kg (kb 5500-6000 db) sikerült a vasi vizekbe kihelyeznünk.

Folyamatos partneri kapcsolatot tartunk fenn a következő hatóságokkal, állami szervekkel: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Vas és Zala Megyei Kormányhivatalok Halgazdálkodási Hatósága, Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, megyei és települési Önkormányzatok.

A Vas Megyei Horgász Szövetség arra törekszik, hogy a kezelésében lévő vízterületek természeti értékeit megóvja, fejlessze, bővítse, és folyamatosan növelje az ismeretségét hazánkban és külföldön egyaránt. Azon dolgozunk, hogy a vasi horgászvizeink kedvelt és a társadalom széles csoportja számára elérhető, halban gazdag sporthorgász helyszínekké váljanak, ezáltal kellemes, kulturált kikapcsolódást nyújtsanak minden horgásztársnak.

Hivatalos adatok
Teljes neve:Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
Rövid megnevezése:Megyei Horgász Szövetség
Székhelye:9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.
Bírósági nyilvántartási szám:18-07-0000056
Adószám:19245175-1-18
Bankszámlaszám:72100237-10130768
E-mail cím:info@vasivizeken.hu
Webcím:www.vasivizeken.hu
Elnök:Seregi Miklós elnök
lakcíme:9700 Szombathely, Werner Alajos u. 3.
telefonszáma:+36/94-506-835
elektronikus elérhetősége:seregi.miklos@vasivizeken.hu
Ügyvezető elnök:Puskás Norbert ügyvezető elnök
lakcíme:9700 Szombathely, Székely Bertalan u. 45.
telefonszáma:+36/70-33-99-707
elektronikus elérhetősége:puskas.norbert@vasivizeken.hu