Pannon Élmény

Gencsapáti Legénycéh

Gencsapáti Legénycéh jelképei

A Gencsapáti Legénycéh 1998-ban alakult újjá, azzal a célkitűzéssel, hogy a már-már feledésbe merült hagyományokat, szokásokat megújítsa, őrizze és tovább örökítse a jövő nemzedékei számára. Ezt foglalja össze az alapítóirat.

A Gencsapáti Legénycéh alapítóirata

„Mi legényekkel elhatároztuk, hogy Nemes Nemzetünk, Atyáink, Nagyatyáink már-már feledésbe merülő Hagyományait méltón megtartjuk és megújítjuk, így magunkat is jobbítván a felejtőket emlékeztetvén öcséinknek, majdan jövendőknek. Gyermekeinknek, Unokáinknak továbbadjuk míg a Világ Világ lesz. Hogy ezen szándékunk teljesüljön az 1998-dik esztendőben Szent Mihály havának 5-dik napján újraalapítottuk a Gencsapáti Legénycéhet.

E naptól fogva legyen minden évben Szent Egyed hetében a céhbe belépni kívánó jelöltek megpróbálása, aztán a céhnek vigassága, majd az azt követő héten a legénybíró, a kulcsár, és a botos megválasztása. Hogy köztünk a Rend, az Igazság megtartassék a gencsapáti legények céhszabályait a Céh Nagy Könyvébe bevezetjük.”

A Legénycéh tagjai – a kinősült legényeket, igazlátókat beleértve – a magánéletben is összetartanak és segítik egymást az ügyes-bajos dolgokban!

Mit jelent, hogy legény? Ki is válhat legénnyé?

Gencsapáti Legénycéh

A jelöltnek (puhab) – mielőtt próbát tehetne – ismernie kell a legénycéh törvényeit, szavával és tetteivel ki kell mutatnia, hogy kívánja a Becsületes legényéletet. Ami azt jelenti, hogy el tudja végezni a felnőttek mezőgazdasági és egyéb munkáit. Ezután keresztapát választanak a legények közül, aki ebben továbbsegítheti. Ha mindennek megfelel, akkor vehet részt a Legényavatón, melyet Szent Egyed hetének szombatján tartjuk itt Gencsen. Itt 7 próbát kell kiállnia ahhoz, hogy Legénnyé avassák. A legényavató estéjén Mulatságot rendeznek a frissen felavatott legény tiszteletére.

A rá következő héten megtartják a tisztújító Céhgyűlést. Itt kerül sor a legénybíró, a botos, a kulcsár, a bormester és az írnok megválasztására. (Az első legény, vagyis a legénybíró az, akit elfogadnak és méltónak tartanak erre. A bíró botján rovásírással a korábbi bírók által van róva a nevük. A kulcsár, aki a céh gazdasági ügyeiért felel. A botos feladata, hogy a céh által hozott regulákat (céhtörvényeket) betartassa. Az írnok vezeti azt a könyvet, ami tartalmazza a céhszabályzatot és feljegyzünk minden fontos céhvel kapcsolatos eseményt. Az írnok feljegyzi azt is, ha fenyítés történt, bár ritka az ilyesmi. Ha valaki nem legényhez méltóan viselkedik, ki is zárhatják. A bormester a céh által szervezett rendezvényekre a bort biztosítja, nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is, hogy senki rossz szájízzel haza ne menjen. A legénycéhben mindenkinek egy szavazata van, ha igazlátók, vagyis már házas férfiak is megjelennek a céhgyűlésen, nekik együtt van egy szavazata. Megalakulásunkkor készítettünk egy céhkönyvet, egy közel öt literes céhkorsót is a címerünkkel, amelyen a gencsi söprű látható és a tetején egy korona, ami a Szent Koronára utal. Később elkészült mindezek tárolására a céhláda is, Németh Alfréd legény jóvoltából. Büszkék lehetünk arra, hogy egyedül Nyugat-Magyarországon maradtak meg a legénycéhek.)

Gencsapáti Legénycéh

A Legénycéh tagjai mind máig eljárnak húsvét hétfőn locsolkodni, felállítják és kitáncolják a májusfákat, amelyet a lányos házaknál vagy közösségi helyeken állítanak, megtartják a legényavatót és a mulatságot. A Gencsapáti Legénycéh együttműködve a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttessel, részt vesz a szüreti felvonuláson és a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások bemutatásában (betlehemezés, regölés).

További
helyi értékek