Pannon Élmény

„Akármennyi is kerül a múltunkból a papírra, az a miénk” – Könyvbemutató az Alpesi Fogadó és Borházban

Április 1-jén, Vaskeresztesen került sor az „Olvasókönyvek Vas Vármegye Történetéhez” című könyvsorozat első kötetének bemutatójára. Az „Ide tartoztak, itt maradtak. Források a Vas vármegyei hűséges falvak történetéhez a reformkortól 1923-ig” címet viselő, sorozatnyitó könyv átadója előtt Farkas Csabát, a Szülőföld könyvkiadó vezetőjét kérdeztük, mi volt a cél a kiadó megalakulásakor?

A 2010-ben útjára indult Szülőföld könyvkiadó megalakulásakor kijelölte az irányvonalat, amelyet elsősorban szülőföldünk, Vas megyéhez kötődő szerzőinek és témáinak bemutatásában határozta meg. A megjelentetett kötetek többségét ezek a művek teszik ki. Több pályakezdő irodalmi alkotásait is gondozza a kiadó, nagy segítséget nyújtva ezáltal az elinduláshoz.

Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője
Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője köszönti a megjelenteket

A kiadó történetében számos gyerekkönyv is készült. Fontosnak tartod, hogy a legkisebb korosztályhoz is eljussanak a kiadó könyvei?

Nagyon fontosnak tartom a gyermekek olvasásra és könyvszeretetre nevelését, ezért a kiadó egyre szélesedő kínálatában a felnőtt irodalom mellett a gyerek- és ifjúsági kötetek is megtalálhatóak. Fontos szerepük van az olvasóvá nevelésben, ezért a születéstől a felnőtté válásig szeretnénk olvasmányokat adni a gyerekek és szüleik kezébe. A legkisebbeknek lapozókat, az óvodásoknak képeskönyveket és meseregényeket, a kezdő olvasóknak szépirodalmi alkotásokat kínál a kiadó azt kívánva, hogy ezek a könyvek szerezzenek minél több örömet.

A mai digitális világ mennyire nehezíti meg azt, hogy megtalálják a közönséget a kézzel fogható, nyomtatott könyveknek, hiszen egy e-book olvasón akár egész sorozatok, és több kötet is zsebben magunkkal vihető. Nehéz ezzel versenyezni?

Nem gondolom, bár tény, hogy az elektronikus könyvolvasók megjelenésekor – mint jellemzően minden újdonság esetében – elindult a pánikkeltés a könyvpiacon. Ma már látszik, hogy mindkettő kiválóan elfér egymás mellet, lehetőséget adva az olvasóknak a választásra. Szerintem a legfontosabb, hogy az olvasási kedv továbbra sem csökken.

Biztos vagyok benne, hogy minden könyv különösen értékes, így inkább azt kérdezem: melyek azok a témák, amelyek különleges helyet foglalnak el a szívedben?

A Szülőföld kiadó könyvei közül vannak az egész évben népszerű műfajok és témák, amelyek mellet karácsonyi időszakban megnövekszik az érdeklődés a szakácskönyvek és a gyerekkönyvek iránt. Igyekszem év végére időzíteni a legjobban várt kötetek megjelentetését, legyen szó szépirodalmi művekről, mesékről, vagy albumokról. Számomra mindegyik téma és szerző kedves, mindegyik irodalmi alkotáshoz örömmel és szertettel nyúlok, büszke vagyok a megjelentetett kiadványokra. A különleges helyet az foglalja el a szívemben, ha a szerzőkkel, szerkesztőkkel közös munkánkkal tudunk tenni azért, hogy növekedjen az olvasni szerető közönség tábora.

Krancz Tamás, Vaskeresztes polgármestere

Az Alpesi Fogadó és Borházban már gyülekeztek az érdeklődők, akik az átadó ünnepségen elsőként a Vaskeresztesi Német Nemzetiségi Kórus műsorát láthatták. Az egybegyűlteket Farkas Csaba, a Szülőföld Könyvkiadó vezetője köszöntötte, majd Krancz Tamás, Vaskeresztes polgármestere fejezte ki örömét arra vonatkozóan, hogy ez a könyv létrejött, és megköszönte mindazok munkáját, akik a könyv szerkesztésében, létrehozásában részt vettek. 

Dr. Hende Csaba köszöntötte a megjelenteket, és emlékezett a 2013-ban elfogadott törvényjavaslatra, ami emléket állított a leghűségesebb falvaknak, és feljogosította őket a „Communitas Fidelissima” azaz a „Leghűségesebb falu” cím viselésére. „Ez a kötet sem tesz mást: emléket állít a történelemtudomány, és az irodalom eszközeivel.”

Majthényi László örömét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy egy sorozat első kötetét tartja a kezében, hiszen ez egy ígéret arra hogy lesz a kötetnek folytatása, majd elmondta: „Hat településnek 1820-1920-as évekig terjedő időszakának történetébe enged ez a kötet betekintést elsődleges történeti, levéltári források felhasználásával, és meg fogják látni, hogy ez a harminc kordokumentum milyen izgalmas.” – mondta el, majd hozzátette: gratulál az ötletgazdának, a kiadónak, polgármester kollégáknak, és várja a következő kötet megjelenését.

A Nardai Énekkar előadása után Farkas Csaba elmondta: „A kötet borítója fehér alapon zöld betűkkel készült: a magyar zászlóban a fehér a hűséget, a zöld pedig a reményt jelenti. Ez volt a vezérfonala a könyv készítésének is.” – majd hozzátette: Glavanics Krisztina, Narda község polgármestere ötlete nyomán és munkájával indult el a kötet szerkesztése.

Dr. Pál Ferenc, a kötet egyik szerzője bemutatja a könyvet

„Amikor először találkoztunk egy évvel ezelőtt, akkor az volt a célunk, hogy alkossunk valami maradandót. Ritka alkalom volt az első megbeszélés, hiszen mind az öt falunak megvan a saját specialitása, mindegyik falu vezetőjének megvan a saját vezérfonala, aminek alapján vezeti települését, mégis egyöntetű igen született ennek a kiadványnak az életre hívására. Egy hiányt pótló kötet született, hiszen itt vagyunk öten, és település táblától tábláig tudunk gondolkodni, de ha ezt kicsit kiszélesítjük, akkor azt mondhatjuk: mégis mindannyian a Pinka-mente népei vagyunk.” – kezdte köszöntő szavait Glavanics Krisztina, majd köszönetét fejezte ki a másik négy polgármesternek, akik igent mondtak a könyv elkészültére. Megköszönte a szerzők munkáját, és rámutatott arra, hogy Inzsöl Richárd atya volt a kapocs a települések között. „Egyik megbeszélésen, ahol Pál Ferenccel és Farkas Csabával találkoztam, elhangzott egy gondolat, ami akár a mottónk is lehetne: akármennyi is kerül papírra a múltunkból, az a miénk. Szedjük össze azokat a dolgokat, ami összeköt, és ne azt, ami szétválaszt.” – idézte fel, majd megköszönte mindenki segítségét, aki valamilyen formában részt vettek a munkában, vagy támogatták a könyv megjelenését.

„Régi vágyam volt, hogy valós forrásokon keresztül próbáljuk meg bemutatni a gyerekek felé a településük múltját és történetét. Végül Glavanics Krisztina kérése volt, hogy a könyvbe tegyünk nagyon sok képet, hiszen a kép maga is forrás, és üzenetet ad át az olvasónak.” – kezdte a könyv bemutatását Pál Ferenc. Emlékeztetett: az itt élők sorsának fordulópontja volt 1922-23-ban, amikor eldőlt, hogy itt szeretnének maradni. A könyv célja volt, hogy bemutassák azt a „kötelet”, ami ide kötötte az itt élőket, ami miatt azt mondták, hogy maradnak, ide tartoznak. „Ez a könyv Önökről szól. Azt gondolom, mi Egervölgyi Évával, Kovács Eszterrel és Inzsöl Richárddal nem vagyunk szerzők. A szerzők az Önök ősei. Mi megtaláltuk ezeket az iratokat, amik aztán a könyvbe kerültek.” – emlékeztetett Pál Ferenc, majd reményét fejezte ki, hogy a könyv az olvasóinak, illetve gyermekeiknek az identitását, szülőföldhöz tartozó kötődését is erősíti.

A Nardai Énekkar és a Vaskeresztesi Német Nemzetiségi kórus közös előadása

Az ünnepélyes könyvbemutató zárásaként a Nardai énekkar, és a Vaskeresztesi Német Nemzetiségi kórus előadását hallgathattuk meg. Az Alpesi Fogadó és Borház éttermében még sokáig beszélgettek az érdeklődők, kötetet lapozgató ismerősök, történeteket mesélők, egymást rég nem látott ismerősök mosolyogtak egymásra. A könyv valóban összekovácsoló, összekötő erőként működött ezen az estén, ahogy a könyvben lévő történetek is.

Fotók és írás: Nagy Georgina

www.vasivizeken.hu

A rendezvény beszámoló a VP6-19.2.1.-69-8.1.2-17 számú felhívás keretében megvalósításra kerülő, Helyi értékek és élmények promóciója a Pannon Térségfejlesztő Egyesület területén című projekt (Projektazonosító: 3007530679) keretében jött létre.

Projektgazda: Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége – 9795 Vaskeresztes, 165/4 hrsz.

https://pannonelmeny.hu/kepek/konyvbemutato-az-alpesi-fogado-es-borhazban/

További
tudósítások